privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT :

 

B&B Albertsmaheert kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B&B Albertsmaheert verstrekt.

B&B Albertsmaheert kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam –
  • Uw adresgegevens –
  • Uw telefoonnummer –
  • Uw e-mailadres –

 

WAAROM B&B Albertsmaheert GEGEVENS NODIG HEEFT:

 

B&B Albertsmaheert verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

HOE LANG B&B Albertsmaheert GEGEVENS BEWAART:

 

B&B Albertsmaheert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN:

 

B&B Albertsmaheert verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN :

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar B&B Albertsmaheert.

B&B Albertsmaheert zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B&B Albertsmaheert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B&B Albertsmaheert maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met B&B Albertsmaheert op via het contactformulier op:www.albertsmaheert.nl

 

 

www.albertsmaheert.nl is een website van B&B Albertsmaheert.

B&B Albertsmaheert is als volgt te bereiken:

Postadres: Wolddijk 60
Vestigingsadres: Wolddijk 60
Inschrijvingsnummer handelsregister
Kamer van Koophandel:
64630056
Telefoon: 0612212622
E-mailadres: [email protected]

 

 

Boekingssites:

Als u heeft geboekt via een boekingssite( Booking.com, of Bedandbreakfast.nl), kunt u het privacy-regelement van de betreffende site raadplegen!